Adres
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH-JASIEK

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KRS 0000339951

ul.10-LECIA RKS-U 4/5
64-020 Czempiń
tel.785 385 442,
tel.785 385 443


info@jasiek-czempin.pl
Konto bankowe
BS PONIEC O/CZEMPIŃ
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH-JASIEK
28 8682 1030 0001 1048 2000 0010